Vanaf 1 januari 2023 verbod op gokreclames

Op de website van de Rijksoverheid is officieel aangekondigd dat het veelbesproken verbod op sponsoring en ongerichte reclame voor aanbieders van online kansspelen vanaf 1 januari 2023 in zal gaan. Het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen is na maanden overleg met het instemmen van de ministerraad nu formeel gewijzigd.

verbod op gokreclames

Motie om ongerichte gokreclames te verbieden

Eerder werd door minister van Rechtsbescherming al aangegeven dat een beperkte mate van reclame wel vereist is voor gokbedrijven om zogenaamde ‘kanalisatie doelstellingen’ te behalen. Het is echter wel van belang dat kwetsbare doelgroepen, waaronder bijv. ex-verslaafden, hierbij wel goed worden beschermd. Dit werd in december 2021 al gedaan d.m.v. een motie om ongerichte gokreclames te verbieden.

Nederlandse aanbieders in de online kansspelmarkt kwamen snel met een aantal maatregelen om de eerste stappen te zetten in dit verbod. Afgelopen maand werd hier met het verbod op het gebruik van rolmodellen in gokreclames door minister Weerwind nog een stap bijgezet. Nu wordt de wet door de minister wederom aangescherpt:

“Vandaag hebben we een belangrijke stap gezet richting het verder aan banden leggen van gokreclames. Reclame is een middel om mensen naar het legale aanbod te leiden, maar het belang van verslavingspreventie weegt zwaarder. Hiermee wil ik met name kwetsbare groepen zoals jongeren beschermen.”

Een gefaseerde invoering

Nu de reclames van gokbedrijven worden aangepakt, is het volgende doelwit de sponsoring die net als de reclames eerder door meerdere politieke partijen is verzocht. Dit verbod zal in fases worden ingevoerd, beginnend met de eerste fase op 1 januari 2024. Vanaf deze datum zal er een verbod gelden voor sponsoring van gokbedrijven op evenementen en programma’s.

In fase twee, vanaf 1 januari 2025, geld er daarnaast een verbod op sportshirts en sportlocaties. Het gefaseerd invoeren van het verbod op sponsoring, is opzettelijk gedaan door minister Weerwind om de vele sportclubs die onlangs een deal hebben gesloten met een Nederlands online casino meer tijd te geven om voor deze tijd een andere sponsor te vinden.

0

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar boven