Privacybeleid

OnlineCasino24.nl respecteert jouw privacy. We acteren volledig in lijn met de nieuwe GDPR wetgeving en streven er naar deze te allen tijde zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Alle informatie die via deze website verzameld wordt, wordt strikt geheim gehouden en zal niet verkocht, hergebruikt, verhuurd, geleend, of op andere wijze onthuld worden. Alle informatie die je aan OnlineCasino24.nl geeft, zal met de grootste zorg behandeld worden en zal niet gebruikt worden op een manier waarmee jij niet akkoord ging.

Herverkoop of openbaring aan derden: 
OnlineCasino24.nl verkoopt, verhuurt, verhandelt, leent of leaset geen persoonlijke informatie die op onze site verzameld wordt, inclusief lidmaadschapformulieren en e-maillijsten.

Browserinformatie verzameld op de website: 
OnlineCasino24.nl analyseert de websitelogs om de waarde van het beschikbare materiaal op de website te verbeteren. Onze websitelogs zijn niet persoonlijk identificeerbaar, en we proberen niet deze te koppelen met de individu’s die daadwerkelijk op de site surfen

Advertenties: We hebben momenteel advertenties via een intern programma, dat die privacyrichtlijnen volgt.

Gebruik van cookies:

OnlineCasino24.nl gebruikt cookies op zijn website, meestal om verkeer komend van andere websites en gaand naar andere websites te traceren. Met de cookies proberen we ten strengste niet deze te koppelen met de individu’s om zo alle informatie persoonlijk identificeerbaar te maken. De cookiemelding krijg je als bezoeker altijd bij je eerste bezoek netjes in beeld zodat je dit kunt accepteren of wijzigen. Daarna zullen we deze melding niet meer tonen.

Hoe kan je cookies uitschakelen?

Uiteraard is het mogelijk om cookies uit te schakelen. Deze cookies dien je uit te schakelen in de browser die je gebruikt voor het surfen op het web. Lees hier meer informatie per browser: Google ChromeMicrosoft (internet explorer en Edge) , Firefox en Safari.

Nieuwsbrief: OnlineCasino24.nl werkt samen met Aweber, een incorporation die volledig werkt onder de richtlijnen van de GDPR wetgeving. Zij zorgen voor dubbele opt-in zodat je absoluut zeker moet zijn wil je onze nieuwsbrief ontvangen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat bij de inschrijving van de nieuwsbrief, we je emailadres of naam nooit door zullen verkopen aan of gebruiken via  derden, zoals bijv. andere nieuwsbrieven of andere personen en/of bedrijven.

Updates and veranderingen:
OnlineCasino24.nl behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te vervangen. We suggereren dat je regelmatig Privacybeleid checkt. We hebben momenteel een contract met verscheidene online partners om ons te helpen onze Internetzaak en communicatie te beheren en optimaliseren.

We gebruiken de diensten van een marketingbedrijf om ons te helpen de effectiviteit van onze advertenties, en hoe bezoekers onze site gebruiken, te meten. Om dit te doen, gebruiken we web-bakens en cookies op deze site die geleverd worden door ons marketingbedrijf.

Het type informatie dat we verzamelen, omvat informatie die ingegeven is in formulieren door onze bezoekers, de pagina’s die bezocht worden, etc. Door onze bestanden aan te vullen, helpt deze informatie ons om uit te zoeken welke pagina’s het aantrekkelijkst zijn voor onze bezoekers, welke van onze producten het interessantst zijn voor onze klanten, en welke aanbiedingen onze klanten graag willen zien.

Hoewel ons marketingbedrijf de informatie die van onze site komt in ons voordeel vastlegt, controleren we hoeveel data wel en niet gebruikt kan worden. Als je ons niet wil helpen leren hoe we onze site, producten, aanbiedingen en marketing strategie kunnen verbeteren, kan je “opt-out” kiezen wat betreft onze mogelijkheid om die date te analyseren door hier op te klikken.

Het proces om gegevens in te zien en te wijzigen of te wissen

Persoonsgegevens kunnen door u worden ingezien en gecorrigeerd of verwijderd. Uw wachtwoord wijzigen is net zo eenvoudig als naar de instellingen van uw account gaan en het daar wijzigen. Als u van gedachten verandert, kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door ons bedrijf intrekken. U hebt ook het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

Dit houdt in dat u ons kunt vragen om u of een andere organisatie een kopie te verstrekken van de persoonlijke informatie die wij over u in een computerbestand hebben. Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar en/of gegevensoverdraagbaarheid, moet u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking in een specifiek verzoek sturen naar info@onlinecasino24.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, aldus Onlinecasino24.nl. Ga naar

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/contactgegevens-algemeen

Terug naar boven