De kansspelbelasting wordt verhoogd naar 29,3%

Het is kenbaar gemaakt: de kansspelbelasting wordt verhoogd met 0,3%. Het zal van 29% naar 29,3% gaan. Deze verhoging moet het gat dichten in de staatskas. Dit gat is ontstaan doordat de hogere motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers niet doorgevoerd wordt.

Het belastingplan 2023 werd op prinsjesdag bekendgemaakt als onderdeel van de miljoenennota. Een verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers is opgenomen in het belastingplan. De reden voor de verhoging, was het opvangen van een gat dat geslagen werd door de afschaffing van de vrijstelling in de bpm van bestelauto’s.

Nu is het besluit gemaakt om de verhoging van de motorrijtuigbelasting op bestelbusjes van ondernemers niet door te voeren. Het kabinet wil hiermee de druk die op ondernemers ligt verminderen.

Dit betekent aan de andere kant dat de staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij op zoek is naar een manier om het gemis van het geld op te vangen. Oplossingen zijn het duurder maken van pakjes shag en het verhogen van de kanssspelbelasting. Pijptabak en shag wordt 15 cent duurder per pak van 50 gram. De belasting van gokken gaat van 29% naar 29,3%. Dit liet hij gisteren weten in een nota van wijziging:

“Met de in deze nota van wijziging opgenomen wijziging van artikel 5 van de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) wordt het algemene tarief van de kansspelbelasting structureel verhoogd met 0,3 percent-punt tot 29,3 percent, zoals toegelicht in het algemeen deel van deze nota. Ingeval degene die bij een kansspel als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, Wet KSB de prijs verschuldigd is de belasting voor zijn rekening neemt, komt deze verhoging tot uitdrukking door de prijs te vermenigvuldigen met 100/70,7 in plaats van met 100/71.” Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)

0

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar boven